Passivitetsträning

Det är väldigt nyttigt att tänka på att träna sin hund i passivitet, man har verkligen nytta av det i många vardagliga situationer. Det är viktigt att tänka på att hunden ska ha rätt förutsättningar innan man börjar träna, att den är rastad och har fått göra av med lite energi. Ett tips är att få in passivitetsträningen som en naturlig del i vardagen genom att till exempel stanna upp på promenaden, sätta sig ner tillsammans en liten stund och sedan gå vidare. Träna hunden i att vara stilla vid din sida och titta på det som händer i omgivningen.

Om man har en hund som tycker att det är svårt att vara passiv är ett tips att börja träna korta stunder, försök att skapa så lite frustration som möjligt! Tänk på att belöna hunden när den är lugn och stilla.