Hantering & kloklippning

Klicka här för övergripande information om våra kurser

Kurser i hantering & kloklippning

Många hundar upplever det som jobbigt eller rent av traumatiskt att bli hanterade på olika sätt. Ofta är det möjligt att tvinga hunden (själv eller genom att gå till veterinär eller liknande), men obehaget är stort för hunden och riskerar att bli värre med åren. Tilliten till människor minskar för varje gång vi utsätter hunden för hantering och kloklippning genom tvång. Oftast går det ganska enkelt att träna hunden till att tycka att det är ok, bara man vet hur man gör.

Föredrag/clinic i kloklippning och annan hantering

I vårt föredrag/clinic om kloklippning och annan hantering får du en mix av teori- och praktik. Vi går igenom hur du kan jobba förebyggande för att förbereda din hund inför olika hanteringssituationer som veterinärbesök, badning, borstning, klippning, kloklippning, mm samt hur du ska göra om problem uppstår så att du måste träna för att komma tillrätta med dem. Teorin varvas med praktisk hantering på ett urval av hundar. Alla tips och råd ges ifrån ett positivt och respektfullt synsätt gentemot hunden.

Bland alla som anmält sig till föredraget får de som vill anmäla intresse för att ta med sin hund som visningshund. Föredragshållaren bestämmer vilka hundar som kommer få vara med på clinicen så att det blir en bra blandad mix av hundpersonligheter och beteenden.

Grundkurs i kloklippning

Vill du lära dig hur du tränar hunden i att tycka att det är ok eller till och med trevligt att få klorna klippta? Då är det här kursen för dig! Teori och praktik varvas så att du kommer ordentligt igång med träningen med din hund och får gott om kunskap för att träna vidare på kloklippning och annan hantering hemma! Kursen riktar sig både till dig som vill träna i förebyggande syfte (vilket ger allra bäst och snabbast resultat) och till dig som har en hund som redan tycker att det är jobbigt att få klorna klippta.

Kursen genomförs i liten grupp (max 5 deltagare) så att alla får gott om tid för hjälp från instruktören.

Aktuella kursdatum för våra hanterings- och kloklippningskurser

Här hittar du datum för våra inplanerade hanterings- och kloklippningskurser. Vi planerar in nya kursstarter efter hand som behov uppstår, så hör gärna av dig även om du inte hittar någon kursstart som passar.

 

VÄLKOMNA! 

kicki_happy