Problemutredning

Problemutredning, rådgivning och -träning

Har du något problem med din hund som du vill ha hjälp att komma till rätta med? Kanske är hunden rädd, osäker, överglad, gör utfall eller har svårt att gå ner i varv? Problemet kan vara stort eller litet, det kan vara generellt eller bara uppstå i vissa situationer. I vår värld finns det inga ”problemhundar”, men det finns hundar/hundfamiljer med problem och utmaningar. Och de problemen hjälper vi gärna till att lösa.

Boka ett problemutredningspaket med en diplomerad hundpsykolog/problemhundskonsult. Vid den två timmar långa utredningen går vi på djupet kring bakgrund och orsaker till problematiken och lägger upp en träningsplan med utgångspunkt i detta. Chansen att nå positivt resultat med träningen blir då större än vid vanlig privatträning. I paketen ingår problemutredning, framtagning av rekommendationer och träningsråd, dokumentation och ett antal tränings-/uppföljningstillfällen.

Problemutredningspaketet: problemutredning (ca 2 timmar), framtagning av rekommendationer och träningsråd, omfattande dokumentation och två tränings-/uppföljningstillfällen (ca 1 timme vardera).

Stora problemutredningspaketet: problemutredning (ca 2 timmar), framtagning av rekommendationer och träningsråd, omfattande dokumentation och fyra tränings-/uppföljningstillfällen (ca 1 timme vardera).