Klicka här för övergripande information om våra kurser

Aktuella kursdatum för aktiveringskurser

Vi planerar in nya kursstarter efter hand som behov uppstår, så hör gärna av dig om du inte hittar någon kurs som passar. Här hittar du datum för våra övriga kurser:

Aktivering och mental stimulans – Allmän information

Alla Glada Jyckars kurser erbjuder bra aktivering och mental stimulans för din hund, så titta även under andra kurstyper för att hitta roliga och nyttiga aktiveringsformer. På den här sidan listar vi de kurser som har huvudfokus på mental stimulans och som inte passar in under någon annan kategori.

Genom bra mental stimulans får hunden utlopp för sitt behov av att jobba med huvud och nos. Hunden blir mer lugn och harmonisk och risken för stress minskar. När du erbjuder din hund mental stimulans så investerar du i er relation och skapar bättre grunder för ett samarbete i vardagen. Hunden blir alltså lydigare på köpet. Dessutom byggs hundens självförtroende upp.

Nya kurser planeras in löpande, så hör gärna av dig om du har önskemål om aktiveringsformer! Här är några exempel på aktiveringskurser vi arrangerar regelbundet:

  • Skogsagility
  • Personspår
  • Nosaktivering inomhus
  • Nosaktivering utomhus
  • Inomhusaktivering
  • Utomhusaktivering
  • Cityaktivering