Sveriges Hundföretagare

Sveriges Hundföretagare – Branschorganisation för hundpsykologer och instruktörer

Vi på Glada Jyckar är medlemmar i Sveriges Hundföretagare/SHF.

SHF är en branschorganisation för bland annat hundpsykologer och instruktörer som arbetar med positiv träning, uppmuntran och belöning. Genom medlemskap SHF visar vi att vi tagit ett aktivt beslut att följa SHF’s policy. SHF tar avstånd från strafftänkande och hårda tag. All träning baseras på kunskap och respekt för individens särdrag.

shf

Glada Jyckar är

Mer information om SHF’s verksamhet och H-märkningen hittar du på www.sverigeshundforetagare.se eller på SHF’s Facebook-sida.