Vi på Glada Jyckar är medlemmar i Sveriges Hundföretagare och företaget är H-märkt.

Sveriges Hundföretagare är en branschorganisation för bland annat hundpsykologer och instruktörer som arbetar med positiv träning, uppmuntran och belöning. Genom medlemskap i Sveriges Hundföretagare visar vi att vi tagit ett aktivt beslut att följa branschorganisationens policy. Sveriges Hundföretagare tar avstånd från strafftänkande och hårda tag. All träning baseras på kunskap och respekt för individens särdrag. Glada Jyckar är H-märkt.

shf

Glada Jyckar är

Mer information om Sveriges Hundföretagares verksamhet och H-märkningen hittar du på www.sverigeshundforetagare.se eller på Facebook-sidan.