Glada Jyckars Hundinstruktörsutbildning - Bästa tänkbara start på din yrkeskarriär inom hund

Drömmer du om att vara med och förbättra livskvaliteten för hundar och deras familjer genom att sprida kunskap och inspiration kring hundars beteende och träning? Vill du skapa dig en framtid där du kan försörja dig på det du brinner för mest? Eller vill du lära dig mer om hundars beteende och träning och kanske tjäna lite extrapengar på din hobby (se räkneexempel nedan)?

Då ska du anmäla dig till Glada Jyckars Hundinstruktörsutbildning! Utbildningen leds av hundpsykolog Kicki Fellstenius som driver Glada Jyckar och Hundpodden med Kicki & Tage. I lärarteamet ingår även Cecilia Strömberg (hundinstruktör), Elin Lindell (veterinär) och Anna-Maria Svedberg (etolog), var och en med lång erfarenhet inom sitt respektive kompetensområde. Lärarteamets sammansättning i kombination med att undervisningen genomförs i en liten exklusiv grupp på plats i Stockholm, garanterar att du får bästa tänkbara start på din yrkeskarriär i hundbranschen.

Efter Glada Jyckars Hundinstruktörsutbildning har du den kunskap du behöver  för att genomföra valpkurser, vardagsträningskurser och vardagsaktiveringskurser samt varianter på dessa som exempelvis inkallningskurser, koppelkurser och promenadaktivering. Du har också en bra grund om du vill utbilda dig vidare till hundpsykolog eller specialiserad hundinstruktör inom något specifikt område. 

Vill du ha mer information? Fyll i formuläret nedan:

Hundinstruktörsutbildning - Start april 2025

Nästa start: April 2025

Examen: Oktober 2025

Plats: Stockholm (och lite online)

Utbildningstillfällen på plats: 
Datum för de sex utbildningstillfällena kommer under hösten. Samtliga tillfällen är fredag kl 17-21 samt lördag och söndag kl 9-17. 

Schemalagda webinars (online):
I utbildningen ingår också 6 webinars a 2 timmar vardera. 

Antal utbildningstimmar: Minst 130 timmar lärarledd utbildning, varav 120 timmar på plats, resten webbaserat. Utöver det obligatoriska innehållet i utbildningen får du tillgång till extramaterial i form av onlinekurser och onlineföredrag. 

Hemuppgifter: Hemarbete ingår motsvarande ca 5-10 timmar per vecka. Tidsåtgången kan variera mycket beroende på bl a förkunskaper och 

Huvudlärare/utbildningsansvarig:
Kicki Fellstenius, senior hundpsykolog, hundinstruktör, pedagog och entreprenör

Övriga lärare: 
Cecilia Strömberg, senior hundinstruktör
Anna-Maria Svedberg, etolog
Elin Lindell, veterinär

Kostnad: 37.000 kr (inkl moms, examineringsavgift etc). Månadsvis betalningsplan kan erbjudas (se mer info om betalning etc nedan).

Övrigt: Utbildningen genomförs i liten grupp för att möjliggöra individuellt stöd och löpande coaching. Utbildningen uppfyller de kriterier som krävs för att du ska kunna ansöka om H-märkning och medlemsskap i Sveriges Hundföretagare. På tillfälle 1, 3 och 5 rekommenderar vi att du har en hund med dig för de praktiska momenten (lånehund kan ev ordnas vid behov). Vid tillfälle 2, 4 och 6 behöver inte hundarna vara med, men de är hjärtligt välkomna om de klarar av att vara i kurssituationen även när det inte är så mycket aktivitet för deras skull.

Vill du veta mer om Hundinstruktörsutbildningen?

 

Du hittar mer information om Glada Jyckars Hundinstruktörsutbildning längre ner på denna sida, men tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller vill anmäla intresse för utbildningen. Skicka ett mail till kicki@gladajyckar.se eller ring mig på 070-6824347 så hör jag av mig och berättar mer! /Kicki

Hundpsykolog Kicki Fellstenius och beaglen Tage

Dina lärare

Kicki Fellstenius och beaglen Tage

Kicki är senior hundpsykolog, hundinstruktör och pedagog och kommer vara din huvudlärare genom hela utbildningen. Hon driver Glada Jyckar sedan 1991 och har lång erfarenhet av att hålla hundkurser, privatträningar och coacha både hundägare, hundinstruktörer och hundpsykologer. Vill du veta mer om Kicki? Lyssna på Hundpodden med Kicki & Tage eller titta på SVT’s program Jag & Min hund

Läs mer om Kicki här

Cecilia Strömberg med sin Engelsk Springer Spaniel Diesel

Cecilia är senior hundinstruktör och kommer bland annat att ansvara för mycket av den praktiska hundträningen i utbildningen. Hon har jobbat på Glada Jyckar sedan 2017 med hundkurser, privatträningar och coaching av kollegor. Med sitt gedigna intresse för hundträning, planering, metodik och pedagogik kommer hon ge dig alla de verktyg du behöver för att komma igång som hundinstruktör. Vill du lära känna Cecilia? Följ hennes instagram-konto @cecilias_hundliv

Läs mer om Cecilia här

Elin LIndell med sin pudel Whiskey

Elin är legitimerad veterinär med specialintresse för internmedicin och beteende. Hon har även en klickerinstruktörsutbildning från Canis och en Fear Free-certifiering i bagaget. Elin kommer bl a att ansvara för de delar som handlar om vanliga sjukdomar, enklare friskvård, första hjälpen, smittspridning och smittskydd samt källgranskning.

Läs mer om Elin här

Anna-Maria Svedberg med sin Terveuren Aron

Anna-Maria är etolog med djup kunskap och stort intresse kring hundars beteende och orsakerna till dem. Med sin kandidatexamen i etologi och djurskydd från SLU och master i Applied Ethology & Animal Biology från LiU har Anna-Maria bästa tänkbara kunskaper för att undervisa dig i etologi, antrozoologi, hundens olika utvecklingsfaser, djurskyddslagstiftning, mm.  

Läs mer om Anna-Maria här

Information om Glada Jyckars Hundinstruktörsutbildning

Efter Glada Jyckars Hundinstruktörsutbildning har du den kunskap du behöver  för att genomföra valpkurser, vardagsträningskurser och vardagsaktiveringskurser samt varianter på dessa som exempelvis inkallningskurser, koppelkurser och promenadaktivering. Du har också en bra grund om du vill utbilda dig vidare till hundpsykolog eller specialiserad hundinstruktör inom något specifikt område.  

Undervisningen består av teorigenomgångar, diskussioner, workshops, fallbeskrivningar, grupparbeten, praktisk träning med egen hund, praktisk träning med andras hundar. Mycket fokus läggs på praktisk tillämpning av den teori som gås igenom på utbildningen. 

Kicki håller hundkurs - Jack Russeln Apple i förgrunden

Vår ambition är att både ge dig en stabil grund att stå på och intresse för att skaffa dig ytterligare kunskap efter utbildningen. Vi vill ge dig tillräcklig kunskap för att själv kunna individanpassa träning och vara kreativ med kursupplägg och lösningar som passar just dina kunder. 

Utöver den lärarledda undervisningen kommer du få göra hemuppgifter inom områdena valpträning, vardagsträning och vardagsaktivering, i form av bland annat:

 • praktisk träning med egen (eller lånad) hund
 • praktisk träning med andras hundar
 • privatlektioner för hundägare med hundar
 • kurser för hundägare med hundar
 • litteraturstudier
 
Genom hela utbildningen kommer du ha tillgång till lärare för personligt stöd och coachning. Utbildningen genomförs i liten grupp för att möjliggöra individanpassning och individuellt stöd. 
 
Senast 1 månad innan utbildningens start kommer du få tillgång till litteraturlista, studieplan, tidsplan och instruktioner för hemuppgifter, mm. 
 
Utbildningen kommer att hållas i Glada Jyckars lokaler på Ålstensgatan 2 i Bromma/Stockholm, men vi förbehåller oss rätten att ändra plats inom Stockholmsområdet vid behov samt att anpassa undervisningen utifrån gällande covid-rekommendationer från myndigheterna. Vissa övningar och moment kommer att göras utomhus. 
 

Innehåll i Glada Jyckars Hundinstruktörsutbildning

Hundinstruktörsutbildningen omfattar bland annat följande delar:

 • LIMA – en guide till etiskt ställningstagande 
 • Etologi och antrozoologi
 • Hundars beteende och språk
 • Hundens utveckling från valp till ålderdom
 • Hundars behov, inkl berikning och aktivering
 • Raskunskap
 • Djurskyddslagstiftning 
 • Stress och problembeteenden
 • Grundläggande inlärningsteori, inkl olika inlärnings- och träningsmetoder, tillämpad beteendeanalys, mm
 • Teori och praktisk träning inom valpträning, vardagsbeteenden och vardagsaktivering – Vi kommer jobba oss igenom alla de vanligaste vardagsbeteendena som inkallning, koppelgående, passivitetsträning, mm från nybörjarnivå till avancerad. 
 • Praktisk pedagogik 
 • Kursupplägg,  kursplanering och kurssituationen/-miljön
 • Vanliga sjukdomar inkl enklare friskvård
 • Första hjälpen för hund
 • Smittspridning och smittskydd
 • Introduktion till hantering och fear free-tänk
 • Källgranskning – hur vet man vad som är sant eller falskt?
 • Företagande, affärsmannaskap, marknadsföring och kundbemötande
 
Du kommer också få analysera dig själv som blivande hundinstruktör och sätta mål för din egen utveckling.
 
 
Från utbildningen får du med dig en rejäl övningsbank, förslag till kursupplägg för baskurser inom valp, vardagsträning och vardagsaktivering, checklistor, mallar och en massa annat som förenklar när du ska dra igång din egen verksamhet. 

Du kommer ha den kunskap du behöver för att genomföra valpkurser, vardagsträningskurser och vardagsaktiveringskurser samt varianter på dessa som exempelvis inkallningskurser, koppelkurser och promenadaktivering. Du har också en bra grund om du vill utbilda dig vidare till hundpsykolog eller specialiserad hundinstruktör inom något specifikt område. 
 

Utbildningen uppfyller de kriterier som krävs för att du ska kunna ansöka om H-märkning och medlemsskap i Sveriges Hundföretagare.

Förkunskapskrav och förväntningar på dig

Inga specifika förkunskaper krävs, men du kommer ha störst behållning av utbildningen om du har ett stort intresse för hundträning och hundars beteende och har erfarenhet av att träna hund. 

Vi förväntar oss att du har en positiv inställning till belöningsbaserade träningsmetoder och har ett etiskt försvarbart förhållningssätt till hundar, människor, kursverksamheten, omgivningen etc. Vi använder bland annat LIMA-modellen (Least Intrusive Minimally Aversive) som underlag för att diskutera och värdera olika åtgärder och lösningar. Du kommer inte alltid få ett tydligt svar på varje fråga, utan uppmuntras till resonemang och individanpassning av lösningar. Alltid med ett etiskt perspektiv – i syfte att hitta den lösning som bäst gynnar varje enskild hund.   

Om du redan från början har gedigna kunskaper om hundträning och/eller pedagogik kommer vi ta tillvara dessa kunskaper inom ramen för utbildningen. Om du inte har erfarenhet av varken hundträning eller pedagogisk verksamhet så kommer du få jobba lite extra hårt under utbildningens gång för att nå dina mål och bli examinerad. Men du kommer få ordentligt med stöd från dina lärare. 

Du kommer få sätta dina egna mål under utbildningens gång och ju mer förkunskaper och/eller ambitioner du har desto längre kan du komma. Vår förhoppning är att du har en ambition att hålla kurser och/eller privatlektioner för hundägare i framtiden, antingen i egen verksamhet eller som anställd på ett hundträningsföretag. 

Du behöver sätta av en hel del tid för utbildningen utöver den lärarledda undervisningen. Den totala tidsåtgången kommer variera från person till person beroende på förkunskaper, studievana, mm men räkna med att utbildningen kommer ta minst 5-10 timmar per vecka i anspråk under utbildningsperioden. 

Examination

För att bli godkänd på hundinstruktörsutbildningen och få ditt diplom måste följande vara uppfyllt:

 • Deltagit i samtliga kurstillfällen (6 * 20 timmar)
 • Deltagit i gruppdiskussioner och webinars online (minst 10 timmar)
 • Genomförda hemläxor/hemuppgifter löpande under utbildningens gång
 • Genomförd och redovisad träning med din egen (eller lånad) hund (ca 20 timmar)
 • Genomförd och redovisad träning med andras hundar (2 hundar * 3 timmar)
 • Genomförda och redovisade privatlektioner för hundägare med hundar (2 hundägare/hundar * 3 timmar)
 • Genomförda och redovisade kurser för hundägare med hundar (2 kurser * 6 timmar)
 • Läsa och redovisa böcker (ca 10 obligatoriska böcker)
 • Godkänt resultat på praktiskt slutprov examenshelgen
 • Godkänt resultat på teoretiskt slutprov examenshelgen 
 • Visat att du lever upp till ett etiskt försvarbart förhållningssätt till både hundar, människor, omgivningen och din kursverksamhet. 
 

Kostnad och villkor

Kostnad för hundinstruktörsutbildningen: 

37.000 kr (inkl moms) – 5.000 kr betalas i samband med bokningen. Resterande belopp (32.000 kr) betalas senast 1 månad innan kursstart. Observera att priset är inklusive bokningsavgift, examinationsavgift, moms etc. Kost och logi ingår ej. 

Månadsvis betalning kan erbjudas enligt följande villkor:

5000 kr betalas i samband med bokningen, därefter 3300 kr per månad i 10 månader med start 1 månad innan kursstart. Total kostnad för utbildningen med löpande betalningsplan blir: 38.000 kr (samtliga priser inkl moms). Observera att priset är inklusive bokningsavgift, examinationsavgift, moms etc. Kost och logi ingår ej. 

Tjäna in utbildningsavgiften – ett räkneexempel:

Du har goda chanser att tjäna in din investering på kort tid efter att du blivit klar med utbildningen. Om du exempelvis håller en valp- eller vardagsträningskurs med 6 deltagare och tar 1800 kr per deltagare i kursavgift så får du in 10.800 kr per kurs. På bara 4 kursomgångar har du tjänat in mer än det som instruktörsutbildningen kostat. 

Avbokningsregler:

Vid avbokning senast 1 månad innan kursstart återfås kursavgiften minus 5000 kr. Därefter återfås halva kursavgiften. Avbokning kan göras fram till en vecka före kursstart. Om vi lyckas hitta en kvalificerad ersättare till platsen så återfås kursavgiften minus 5000 kr även om avbokning sker senare än en månad före kursstart. Den som avbokar kan överlåta platsen till annan av oss godkänd deltagare. 

Vi förbehåller oss rätten att genomföra de teoretiska delarna av undervisningen på distans om myndigheternas Covid-restriktioner inte möjliggör utbildning på plats. De praktiska delarna kommer i så fall att genomföras utomhus i Stockholm enligt plan. Om inte de praktiska delarna kommer att gå att genomföra pga myndigheternas restriktioner kommer vi boka om utbildningen till annan tidpunkt i samråd med deltagarna.

Bokning och mer information

 

Vill du veta mer om Glada Jyckars Hundinstruktörsutbildning eller anmäla intresse för utbildningen? Skicka ett mail till kicki@gladajyckar.se eller ring mig på 070-6824347 så hör jag av mig och berättar mer! 

Är du redo att boka in dig? Vad kul! Jag ser fram emot ett kul och utvecklande halvår tillsammans! /Kicki 

Hundpsykolog Kicki Fellstenius och beaglen Tage

Är du nyfiken på hur vår hundinstruktörsutbildning uppfattas ur en elevs perspektiv? Kolla in Evelins fina examensfilm där hon delar med sig av sina tankar kring utbildningen och sin personliga resa i samband med den. 

Tack Evelin för att vi får dela din fina film! 

Vill du veta mer om Evelin och följa hennes verksamhet? Kolla in @vintvilja på instagram. 

I hundinstruktörsutbildningen ingår flera hemuppgifter, bland annat att träna med minst två olika hundar som du inte känner sedan tidigare. Kolla in superduktiga Jenny Nilssons film från sin träning med projekthunden Adde. SÅÅÅ fint och härligt att se! 

Tack Jenny för att vi får dela din fina film!