Klicka här för övergripande information om våra kurser

Aktuella kursdatum för våra spårkurser

Vi planerar in nya kursstarter efter hand som behov uppstår, så hör gärna av dig om du inte hittar någon kursstart som passar. Här hittar du datum för våra inplanerade spårkurser:

Här hittar du samtliga inplanerade kursstarter:

Personspår och viltspår som aktivering

Spårträning är en fantastiskt kul och nyttig aktivering för både hund och människa! Hunden lär sig att samarbeta med dig i skogen och får minskat fokus på att ge sig iväg på egen hand. Efter träningen kan både du och hunden njuta av avkopplingen och tillfredsställelsen av att ha jobbat tillsammans!

Glada Jyckars spårkurser riktar sig i första hand till dig som vill använda person- eller viltspår som aktivering. Alla hundar kan vara med, oavsett ålder och ras. Inga förkunskaper krävs och vi anpassar svårighetsgraden efter varje hund och förares förutsättningar!

Cecilia och Diesel spårar

Upplägget för våra spårkurser varierar så studera beskrivningen för respektive kurs. Där hittar du information om typ av spår (personspår eller viltspår), plats, max antal deltagare, antal tillfällen och kostnad för kursen. Vi har aldrig fler än 6 deltagande hundar på våra spårkurser, så att var och en får personlig hjälp från kursledaren. Kurserna hålls utomhus i på olika platser i Stockholm med omnejd. Hela familjen är välkommen utan extra kostnad. På våra spårkurser kan det vara en fördel, dock inget krav, att vara två personer så att en kan hålla hunden när den andra lägger spår.

Grundkurs i personspår

På Glada Jyckars grundkurs i personspår får du lära dig grunderna i hur du tränar din hund att spåra upp personer i skogen. Vi går igenom de teoretiska grunderna och tränar tillsammans. Vid varje kurstillfälle får var och en lägga några spår och du får tips på hur du kan fortsätta träningen hemma på egen hand.

Personspår med hund hos Glada Jyckar

Temakurs i personspår

På Glada Jyckars temakurs i personspår får du och din hund prova på att träna hunden att spåra upp personer i skogen. Ni får en teoretisk introduktion och vi tränar tillsammans. Var och en får lägga några spår och du får tips på hur du kan fortsätta träningen hemma på egen hand.

Viltspårskurs

På Glada Jyckars kurser i viltspår får du lära dig grunderna i hur du tränar din hund att spåra efter viltdoft. Spåren består av att en klöv dragits i spåret samtidigt som blod droppats ut. Vi går igenom de teoretiska grunderna och tränar tillsammans. Ibland har instruktören lagt spåren före kursen och ibland får ni träna på att lägga och gå spår ihop med era kurskamrater. När spåren ligger pratar vi teori så som problemlösning, motivation och belöningar, hur man bäst stöttar sin hund i spåret, uthållighet och störningar.