Personspår

Klicka här för övergripande information om våra kurser

Personspår som aktivering

Spårträning är en fantastiskt kul och nyttig aktivering för både hund och människa! Hunden lär sig att samarbeta med dig i skogen och får minskat fokus på att ge sig iväg på egen hand. Efter träningen kan både du och hunden njuta av avkopplingen och tillfredsställelsen av att ha jobbat tillsammans!

Glada Jyckars personspårskurser riktar sig i första hand till dig som vill använda personspår som aktivering. Alla hundar kan vara med, oavsett ålder och ras. Inga förkunskaper krävs och vi anpassar svårighetsgraden efter varje hund och förares förutsättningar!

UPPLÄGG FÖR VÅRA personspårSKURSER

Upplägget för våra personspårskurser varierar så studera beskrivningen för respektive kurs. Där hittar du information om plats, max antal deltagare, antal tillfällen och kostnad för kursen. Vi har aldrig fler än 6 deltagande hundar på våra spårkurser, så att var och en får personlig hjälp från kursledaren. Kurserna hålls utomhus i de vackra omgivningarna på Solviksängen, Ålstensängen och i Ålstensskogen i Bromma, Stockholm. Hela familjen är välkommen utan extra kostnad.

Grundkurs i personspår

På Glada Jyckars grundkurs i personspår får du lära dig grunderna i hur du tränar din hund att spåra upp personer i skogen. Vi går igenom de teoretiska grunderna och tränar tillsammans. Vid varje kurstillfälle får var och en lägga några spår och du får tips på hur du kan fortsätta träningen hemma på egen hand. Kursen omfattar totalt 6 timmar fördelat på 2, 3 eller 4 tillfällen (se respektive kursbeskrivning).

Temakurs i personspår

På Glada Jyckars temakurs i personspår får du och din hund prova på att träna hunden att spåra upp personer i skogen. Ni får en teoretisk introduktion och vi tränar tillsammans. Var och en får lägga några spår och du får tips på hur du kan fortsätta träningen hemma på egen hand. Kursen omfattar ett enskilt kurstillfälle på 2,5 timmar.

Aktuella kursdatum för våra personspårskurser

Här hittar du datum för våra inplanerade personspårsskurser. Vi planerar in nya kursstarter efter hand som behov uppstår, så hör gärna av dig även om du inte hittar någon kursstart som passar.

VÄLKOMNA! 

Här hittar du samtliga inplanerade kursstarter:

 

Personspår med hund hos Glada Jyckar