Kicki Fellstenius är huvudlärare för hundpsykologutbildningen och kommer guida dig igenom den tillsammans med övriga lärare. På bilden är hon tillsammans med sin beagle Tage.

Vill du vara med och på riktigt förändra tillvaron för hundar och deras familjer? Både genom att ge bidra med gedigen förebyggande kunskap och genom att utreda och ta fram åtgärder för hundar med lite större utmaningar i vardagen som exempelvis rädslor och osäkerhet, stress, aggressiva beteenden och oönskad jakt. Då ska du anmäla dig till Glada Jyckars utbildning till Hundpsykolog/Hundbeteendeutredare! 

Denna utbildning är en påbyggnadsutbildning för dig som redan är hundinstruktör. Vill du ta ditt första steg mot att bli hundpsykolog? Då ska du börja med att gå Glada Jyckars Hundinstruktörsutbildning

Utbildningen leds av hundpsykolog Kicki Fellstenius som driver Glada Jyckar och Hundpodden med Kicki & Tage och som har lång erfarenhet som hundpsykolog. På utbildningen bidrar även Elin Lindell (veterinär) och Anna-Maria Svedberg (etolog), Caroline Alupo (etolog och hundpsykolog), Eva Bertilsson (beteendeanalytiker), Marie Sallander (näringsspecialist) och Annika R Malmberg (relationsexpert) med kunskap och inspiration inom sina respektive områden. 

Lärarteamets sammansättning i kombination med att undervisningen genomförs i en liten exklusiv grupp, med mycket tid på plats i Stockholm, garanterar att du får bästa tänkbara kunskap och verktyg för att kunna stötta hundar och deras ägare. 

Efter Glada Jyckars Hundpsykolog-utbildning har du en bra bas att stå på i ditt arbete med att bidra till lösningar för hundar och deras familjer, både genom kunskap om hundars beteende och genom de mallar, verktyg och metoder du får tillgång till under utbildningens gång. 

Vill du ha mer information? Fyll i formuläret nedan:

Hundpsykolog-utbildning - Nästa start oktober 2023

Nästa start: 6 oktober 2023

Examen: 9 juni 2024

Plats: Bromma, Stockholm (och lite online)

Utbildningstillfällen på plats: 
6-8/10 2023, 24-26/11 2023, 19-21/1 2024, 1-3/3 2024, 12-14/4 2024 & 7-9/6 2024 (examen) – Samtliga tillfällen är fredag kl 17-21 samt lördag och söndag kl 9-17.

Utbildningstillfällen online: 
Utöver utbildningen på plats tillkommer webinars och annan onlineutbildning. 

Antal utbildningstimmar: Minst 140 timmar lärarledd utbildning, varav 120 timmar på plats, resten webbaserat. 

Hemuppgifter: Hemarbete ingår motsvarande ca 5-10 timmar per vecka. Tidsåtgången kan variera mycket beroende på bl a förkunskaper och studievana. 

Kostnad: 39.000 kr (inkl moms, examineringsavgift etc). Månadsvis betalningsplan kan erbjudas (se mer info nedan). 

Huvudlärare/utbildningsansvarig:
Kicki Fellstenius, senior hundpsykolog, pedagog och entreprenör

Övriga lärare: 
Anna-Maria Svedberg, etolog
Elin Lindell, veterinär
Caroline Alupo, etolog och hundpsykolog
Eva Bertilsson, beteendevetare 
Marie Sallander, kost- och näringsexpert
Annika R Malmberg, relationsexpert 

Förkunskapskrav: För att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt behöver du ha förkunskaper motsvarande Glada Jyckars hundinstruktörsutbildning eller vara godkänd hundinstruktör enligt Sveriges Hundföretagare. Om du gått din instruktörsutbildning någon annanstans än hos oss så kan delar behöva kompletteras innan eller under utbildningens gång. 

Övrigt: Utbildningen genomförs i liten grupp för att möjliggöra individuellt stöd och löpande coachning. Utbildningen är baserad på modern forskning och etiskt försvarbara metoder och uppfyller de kriterier som krävs för att du ska kunna ansöka om H-märkning och medlemsskap i Sveriges Hundföretagare. 

Vill du veta mer om Hundpsykolog-utbildningen?

 

Du hittar mer information om Glada Jyckars Hundpsykolog-utbildning längre ner på denna sida, men tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller vill anmäla intresse för utbildningen. Skicka ett mail till kicki@gladajyckar.se eller ring mig på 070-6824347 så hör jag av mig och berättar mer! /Kicki

Hundpsykolog Kicki Fellstenius och beaglen Tage

Dina lärare på hundpsykolog-utbildningen

Kicki är senior hundpsykolog, pedagog och entreprenör och kommer vara din huvudlärare genom hela utbildningen. Hon driver Glada Jyckar sedan 1991 och har lång erfarenhet av att driva företag, hålla hundkurser och privatträningar samt att coacha både hundägare, hundinstruktörer och hundpsykologer. Kicki finns på plats hela utbildningen igenom och kommer också finnas tillgänglig för stöd på distans under hela utbildningen. 

Vill du veta mer om Kicki? Lyssna på Hundpodden med Kicki & Tage eller titta på SVT’s program Jag & Min hund

Läs mer om Kicki här

Elin är legitimerad veterinär med specialintresse för internmedicin och beteende. Hon har även en klickerinstruktörsutbildning från Canis och en Fear Free-certifiering i bagaget. Elin kommer bl a att ansvara för de delar som handlar om sambandet mellan fysiska åkommor och beteende, beteendemedicinering en massa annat.

Läs mer om Elin här

Anna-Maria är etolog med djup kunskap och stort intresse kring hundars beteende och orsakerna till dem. Med sin kandidatexamen i etologi och djurskydd från SLU och master i Applied Ethology & Animal Biology från LiU har Anna-Maria bästa tänkbara kunskaper för att undervisa dig i etologi, antrozoologi, genetikens inverkan på beteende, mm.  

Läs mer om Anna-Maria här

Caroline är etolog och hundpsykolog med gedigen erfarenhet av både hundar och andra djurslag. Aggression och posttraumatiskt stressyndrom hos hund är några av hennes specialområden. Hon är också flitig skribent i tidningen Härliga Hund. Inom denna utbildning kommer du få se Caroline jobba hands on med utredningscase, men också få chans att ta del av hennes teoretiska kunskaper. 

Läs mer om Caroline här

Eva är en internationellt erkänd utbildare och flitigt anlitad föreläsare med masterutbildning i beteendanalys. Hon har lång erfarenhet av djurs beteende och träning. Eva kommer bidra till denna utbildning genom en webbaserad modul med introduktion till området beteendeanalys.  

Läs mer om Eva här

Marie är expert på kost, motion och träning och därtill relaterade sjukdomar. I grunden är hon agronomie doktor, MSc och PhD, och driver företag med konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser mm inom området. Marie kommer på den här utbildningen bidra med bland annat fakta och fördomar om hundmat. 

Läs mer om Marie här

Annika är bl a grundare av talarförmedlingen Talarnas, VD för Hamilton Group och författare till fem böcker. Hon har en bakgrund som säljare och ledare och gör succé med sin tänkvärda humorföreställning Relationsshowen. På denna utbildning kommer Annika bidra med sin expertis kring människors olika personligheter och hur vi kan skapa bra relationer till dem vi träffar i vårt arbete.  

Läs mer om Annika här

Information om Glada Jyckars Hundpsykolog-utbildning

Efter Glada Jyckars Hundpsykolog-/hundbeteendeutredar-utbildning har du en bra grund att stå på för att kunna stötta hundfamiljer med utmaningar och speciella behov som exempelvis stress, rädsla/osäkerhet, aggressiva beteenden, resursförsvar, oönskad jakt, oönskat skällande. Vi använder bland annat LIMA-modellen (Least Intrusive Minimally Aversive) som underlag för att diskutera och värdera olika åtgärder och lösningar. Du kommer inte alltid få ett tydligt svar på varje fråga, utan uppmuntras till resonemang och individanpassning av lösningar. Alltid med ett etiskt perspektiv – i syfte att hitta den lösning som bäst gynnar varje enskild hund.  

Undervisningen består av teorigenomgångar, diskussioner, workshops, fallbeskrivningar, grupparbeten, praktisk träning med egen hund, praktisk träning med andras hundar. Mycket fokus läggs på praktisk tillämpning av den teori som gås igenom på utbildningen.

Kicki håller hundkurs - Jack Russeln Apple i förgrunden

Vår ambition är att både ge dig en stabil grund att stå på och intresse för att skaffa dig ytterligare kunskap efter utbildningen. Vi vill ge dig tillräcklig kunskap för att själv kunna individanpassa träning och vara kreativ med lösningar som passar just dina kunder.

Utöver den lärarledda undervisningen kommer du få göra hemuppgifter, i form av bland annat: privatlektioner med projektekipage, specialinriktade projektkurser för hundar med särskilda behov, litteraturstudier (både på svenska och engelska) och fördjupningsarbeten.

Genom hela utbildningen kommer du ha tillgång till lärare för personligt stöd och coachning. Utbildningen genomförs i liten grupp för att möjliggöra individanpassning och individuellt stöd.
Utbildningen kommer bland annat att innehålla följande delar:

 • LIMA-modellen
 • Mer om etologi och antrozoologi
 • Mer om inlärning
 • Tillämpad Beteendeanalys
 • Metoder för att utreda och åtgärda beteendeproblem
 • Fördjupning i olika kategorier av beteenden och beteendeproblem, exvis olika typer av rädslor, resursförsvar, aggressiva beteenden, ensamhet/separation, oönskad jakt, oönskat skällande, vakt/larm, hundmöten, socialisering, miljöträning, mm.
 • Stress, trauma och PTSD
 • Hundars känsloliv
 • Hundars behov
 • Mer om aktivering och berikning
 • Kost- och näringslära
 • Sambandet mellan fysiska åkommor och beteende
 • Beteendemedicinering
 • Diskussioner kring omplacering och avlivning
 • Riskanalys/riskhantering och personlig säkerhet
 • Bemötande av och interaktion med hundägaren
 • Företagande, marknadsföring och administration
 
Senast 1 månad innan utbildningens start kommer du få tillgång till litteraturlista, studieplan, detaljerad tidsplan och instruktioner för hemuppgifter, mm. 
 
Utbildningen hålls i Glada Jyckars lokaler på Ålstensgatan 2 i Bromma/Stockholm, men vi förbehåller oss rätten att ändra plats inom Stockholmsområdet vid behov. Vissa övningar och moment kommer att göras utomhus.
 

Förkunskapskrav och förväntningar på dig

För att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt behöver du ha förkunskaper motsvarande Glada Jyckars hundinstruktörsutbildning eller ha gått en annan utbildning som ligger i linje de krav som Sveriges Hundföretagare ställer (medlemsskap i Sveriges Hundföretagare är dock frivilligt). Om du gått din instruktörsutbildning någon annanstans än hos oss så kan delar behöva kompletteras innan eller under utbildningens gång. Kontakta Kicki på kicki@gladajyckar.se eller 070-6824347 om du vill veta om du behöver komplettera med något.

Vi förväntar oss att du har en positiv inställning till belöningsbaserade träningsmetoder och har ett etiskt försvarbart förhållningssätt till hundar, människor, hundträning, omgivningen etc. 

Du kommer få sätta dina egna mål under utbildningens gång och ju mer förkunskaper och/eller ambitioner du har desto längre kan du komma. Vår förhoppning är att du har en ambition att coacha hundägare i framtiden, antingen i egen verksamhet eller som anställd på ett hundträningsföretag. 

Du behöver sätta av en hel del tid för utbildningen utöver den lärarledda undervisningen. Den totala tidsåtgången kommer variera från person till person beroende på förkunskaper, studievana, mm men räkna med att utbildningen kommer ta minst 5-10 timmar per vecka i anspråk under utbildningsperioden. 

Kostnad och villkor

Kostnad för hundpsykolog-utbildningen: 

39.000 kr (inkl moms) – 5.000 kr betalas i samband med bokningen. Resterande belopp (34.000 kr) betalas senast 1 månad innan kursstart. 

Månadsvis betalning kan erbjudas enligt följande villkor:

5.000 kr betalas i samband med bokningen, därefter 3.700 kr per månad i 10 månader med start 1 månad innan kursstart. Total kostnad för utbildningen med månadsvis betalningsplan blir: 42.000 kr (samtliga priser inkl moms).

Observera att priset är inklusive bokningsavgift, examinationsavgift, moms etc. Kost och logi ingår ej. 

Avbokningsregler:

Vid avbokning senast 1 månad innan kursstart återfås utbildningsavgiften minus 5.000 kr. Därefter återfås halva utbildningsavgiften. Avbokning kan göras fram till en vecka före utbildningens start. Om vi lyckas hitta en kvalificerad ersättare till platsen så återfås utbildningsavgiften minus 5.000 kr även om avbokning sker senare än en månad före kursstart. Den som avbokar kan överlåta platsen till annan av oss godkänd deltagare. 

Vill du veta mer om Hundpsykolog-utbildningen?

 

Vill du veta mer om Glada Jyckars Hundpsykologutbildning eller anmäla intresse för utbildningen? Skicka ett mail till kicki@gladajyckar.se eller ring mig på 070-6824347 så hör jag av mig och berättar mer! 

Är du redo att boka in dig? Vad kul! Jag ser fram emot en kul och utvecklande tid tillsammans! /Kicki 

Hundpsykolog Kicki Fellstenius och beaglen Tage