Vi på Glada Jyckar är måna om att du som kund känner dig trygg när du anlitar oss. Denna integritetspolicy ger dig insyn i hur vi hanterar dina personuppgifter. Din personliga integritet är viktig för oss och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor eller funderingar kring detta! 

Glada Jyckar AB ansvarar för dina personuppgifter hos oss

Aktiebolaget Glada Jyckar AB med organisationsnummer 559028-1829 ansvarar för de personuppgifter som lagras hos oss. Vi har en IT-infrastruktur som registrerar, lagrar och hanterar personuppgifter som därmed ägs av Glada Jyckar AB. Vi är således personuppgiftsansvariga för att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt i enlighet med rådande lagstiftning.

Bokning av kurs och privatträning online sker via ett webbaserat bokningssystem som tillhandahålles av Din Kurs Sverige AB. I dessa fall är det Din Kurs Sverige AB som registrerar och behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Vi (Glada Jyckar AB) är även i dessa fall personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter, men Din Kurs Sverige AB är personuppgiftsbiträde.

Glada Jyckars bokföring hanteras av Addera Mera AB och personuppgifter delas med dem i den omfattning som krävs för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Glada Jyckar AB är även i detta fall personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter, men Addera Mera AB är personuppgiftsbiträde.

Insamling och hantering av personuppgifter

Uppgiftsinsamling sker via e-post, webbformulär, kursanmälan eller via telefonsamtal. Uppgifter kan noteras när du beställer tjänster av oss, interagerar via någon av våra hemsidor (www.gladajyckar.se, www.hundpodden.se), när du gör en kursanmälan, köper biljetter till en föreläsning eller annan aktivitet, bokar en privatlektion eller ställer en fråga via frågeformuläret på hemsidan. Genom att boka in dig på kurs eller privatlektion så godkänner du att du hamnar på Glada Jyckars maillista för nyhetsbrev med information om kurser, föredrag och andra aktiviteter. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från maillistan.

Vi samlar inte in information om dig ifrån tredje part utan att det finns ett godkännande från din sida. Ett exempel är om vi önskar ta del av journalutlåtande från veterinär vi rekommenderat dig att besöka som en del av din hunds rehabiliteringsplan.

Exempel på personuppgifter vi lagrar är: namn, adress, e-post och telefonnummer. Vi lagrar uppgifter om dina köp. Mailkonversationer sparas i syfte att kunna söka upp information så som offererade priser, bokningsbekräftelser, korrespondens av vikt mm. Personuppgifter lagras i vår digitala tidbok/kalender vid bokning av privatträning/problemutredning, detta för att säkerställa leverans av bokad tjänst. Detsamma gäller vid bokade arbetsmöten.

Bilder på din hund räknas inte som en personuppgift och kan komma att lagras på vårt instagram/facebook-konto om du givit muntligt samtycke. Tydliga bilder på dig räknas som personuppgifter och lagras inte om du inte givit ditt uttryckliga samtycke.

Vi lagrar information om din hund, som exempelvis journalanteckningar från problemutredningar och andra privatlektioner hos oss. Hundens namn, ras, kön, ålder, problem, fysiska och psykiska status samt rekommenderade åtgärder mm sparas i vårt journalsystem. Detta för att säkerställa din hunds behandling och möjliggöra en hög servicegrad gentemot dig som kund. Vi samlar in och lagrar dessa handlingar för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Varför samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig och din hund?

Dina personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig. Vi använder oss av dina uppgifter för att kunna:

  • fastställa din identitet och ditt hundägarskap samt uppdatera dina adressuppgifter
  • ge dig information och behandla dina köpta tjänster exempelvis via utskick av kurskallelse eller en bokningsbekräftelse, utskick av kursmaterial eller träningsprogram
  • göra hembesök på angiven adress
  • fakturera, skicka betalningspåminnelser samt fullfölja lagen i samband med bokföring
  • förbättra vår hemsida, våra tjänster och vår service till dig
  • skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring
  • besvara dina frågor
  • bjuda in dig till events och föreläsningar
  • utföra kundundersökningar och kursutvärderingar
  • uppfylla Sveriges Hundföretagares krav på journalföring

Hur delges samtycke?

Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats, fylla i våra formulär, skicka e-post, ringa oss, göra en intresse-/kursanmälan, boka privatträning/problemutredning, kommentera våra inlägg på facebook eller instagram eller genom att anlita oss för uppdrag.

Du kan när som helst begära utträde ur vårt register eller få insyn via utdrag av dina personuppgifter. Kontakta oss på kurs@gladajyckar.se så hjälper vi dig gärna med det.

Vilka delar vi dina uppgifter med?

Dina personuppgifter delas med Din Kurs Sverige AB och Addera Mera AB (se ovan), våra samarbetspartner samt eventuella instanser om där föreligger rättsliga åtgärder som kräver det. Detta kan vara myndigheter som, skatteverket, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter.

Laglig grund för sparande av dina uppgifter samt hur länge de sparas

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

I samband med bokning av kurs, privatträning eller annan aktivitet, samt vid köp av vara ingår ni ett avtal med Glada Jyckar AB som innebär att personuppgifter behöver samlas in.

För att kunna uppfylla bokföringslagen sparas dina uppgifter (namn och adress) på fakturor och verifikationer i 7 år.

Övriga uppgifter (telefonnummer, adress, e-post, information om hund) sparas i 5 år för att kunna upprätthålla kontakten och föra statistik i företaget. Dessa uppgifter kan ni få raderade på förfrågan, se punkt ”Vilka rättigheter har du?”

Vilka rättigheter har du?

Du som kund har alltid rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig. Du kan begära att få ett registerutdrag över vilka uppgifter som finns sparade elektroniskt eller utskrivet och postat hem till dig. För pappersutdrag tillkommer en administrationsavgift på 100 kr. Kontakta info@gladajyckar.se för utdrag.

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade ur Glada Jyckar ABs register efter kurs eller privatträning (gäller ej namn och adress på fakturor som behöver sparas för att uppfylla bokföringslagen). För att få dina uppgifter raderade kontakta info@gladajyckar.se

Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke om användning av bilder på dig. Kontakta info@gladajyckar.se för att dra tillbaka ditt samtycke.

Hur lagras dina uppgifter?

Dina uppgifter lagras i en lösenordsskyddad molntjänst.

Kontaktinformation

Glada Jyckar AB samt Hundpodden med Kicki & Tage
Ålstensgatan 2, 16756 Bromma
www.gladajyckar.se
www.hundpodden.se
Kontaktperson: Kicki Fellstenius
kicki@gladajyckar.se
070-6824347