Glada Jyckar-bloggen

- tips, inspiration och kunskap för dig och din hund

Glada Jyckar-bloggen

- tips, inspiration och kunskap för dig och din hund

Oregelbunden belöning

Vänj hunden vid oregelbunden och varierad belöning

När hunden kan ett beteende så är syftet med belöningen i första hand att motivera hunden och då kan du sakta men säkert vänja hunden vid oregelbunden och varierad belöning. Tänk dock på att inlärning är färskvara och var beredd att gå in med ökad mängd belöning om det börjar gå sämre igen.

Vissa beteenden, som exempelvis inkallning, är så viktiga att du tjänar på att belöna ordentligt varje gång i hela hundens liv så att beteendet alltid ligger högt upp på hundens prioritetslista.